Main Office
Hugo Grauers gata 3B
411 33 Göteborg, Sweden

08-662 59 19
info@flyttkonsulten.com

Specialisten på internationella flyttuppdrag WorldWide

Kvalité

En av de faktorer som är mest viktig vid utförandet av ett lyckat internationellt flyttuppdrag är god planering och själva packningen.

Vi väljer personal och kvalité på packmateriel med stor omsorg. Rutinmässigt använder vi det bästa och mest miljövänliga som marknaden har att erbjuda.

Innan flytten utföres är vi noga med själva planeringen. Ofta är det nödvändigt att vi gör en besiktning i ert hem för att fastställa godsvolymer och vilket packmateriel som kommer att behövas.

Vi går samtidigt igenom hela flyttprocessen med er och besvarar alla frågor och noterar specifika önskemål och detaljer.