Main Office
Hugo Grauers gata 3B
411 33 Göteborg, Sweden

08-662 59 19
info@flyttkonsulten.com

Specialisten på internationella flyttuppdrag WorldWide

Magasinering

Våra moderna magasin är utrustade med kontrollerad temperatur och skyddade med brand- och inbrottsalarmsystem.

Godset lagras vanligtvis i magasinslådor med stor säkerhet och hantering.